Indskrivning & udskrivning

Indskrivning

I løbet af de første par dage bliver der afholdt en indskrivningssamtale. I det omfang du ønsker det, er din familie/venner meget velkommen til, at deltage i de møder og samtaler vi har med dig. På mødet drøftes bl. a. plan for dit ophold og vi taler om gensidige forventninger.

Er du på genoptræningsophold, vil der til samtalen også være en terapeut tilstede. I samarbejde med dig sætter vi mål for opholdet, og der bliver lagt en træningsplan.

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som er ansat i plejen. Kontaktpersonen er den, der oftest hjælper dig med de daglige gøremål og på den måde har størst kendskab til dig, dine ressourcer, behov og ønsker.

Udskrivning

Når du udskrives vil du, og evt. dine pårørende, blive tilbudt en udskrivningssamtale. Formålet med denne samtale er at afklare, om dine forventninger til opholdet er blevet indfriet samt din generelle oplevelse af opholdet på Toftebo.

På udskrivningsdagen skal stuen forlades kl. 11:00 og du/pårørende er ansvarlig for at tømme stuen.

Du er velkommen til at blive og spise frokost, såfremt du ønsker det.