Gribskov Rehabilitering

Velkommen til Rehabiliteringen

Besøg på Gribskov Rehabilitering

Fra mandag d. 15.6 vil det være muligt at besøge borgerne der bor på plejecenteret på egne terasser. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde 2 m afstand er fortsat gældende. Alle kan fortsat booke tid til besøgsstationen, som hidtil via leder. De borgere som ikke har en terrasse, kan anvende udearealerne på centeret, eller andre steder. Ønsker man at aftale besøg på borgers egen terrasse kontaktes afdelingen pr telefon. Dette for at sikre at der rengøres mellem besøg, samt at sundhedsstyrelsens retningslinier overholdes. De borgere som bor i lejligheder der udelukkende kan tilgåes ved kortvarig gennemgang af indendørs arealer, skal så vidt det er muligt undgå at gå gennem afdelingerne.

Der skal bæres mundbind under besøget. Dette udleveres af personalet, hvis ikke man selv har.

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed

 I Gribskov Kommune har det politiske udvalg for Ældre, Social og Sundhed d. 5. maj 2020 valgt at give tilladelse til besøg på udearealer på plejecentrene under visse forholdsregler. De nye besøgsrestriktioner gælder fra mandag den 11. maj over middag.

 Dette betyder

 Fra mandag d. 11. maj over middag, er det muligt med terrasse-besøg på Gribskov Rehabilitering.

Besøg hos borgere på plejecentre foregår stadigt primært udendørs

Kommunerne har fået en ny besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 11/6-20 om besøg på plejecentre. Det betyder at

1)  besøg på plejehjem og midlertidige pladser altovervejende skal foregå på udendørs arealer,

2) besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem samt midlertidige pladser ikke kan ske, med mindre

  1. a) besøget sker i en kritisk situation, eller
  2. b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner. 
  • Døende eller kritisk syge beboere, eller andre som ikke kan komme ud, kan få besøg indendørs af faste pårørende efter aftale med plejecenteret

Retningslinjer for besøg

Besøgene må være af 30 minutters varighed og max. 3 besøgende ad gangen. Besøgene på Gribskov Rehabilitering skal aftales med centerlederen mellem kl. 10-13 på hverdage.

Kontakt

Heidi Schwaner Christiansen 72497696

Vi glæder os til igen at kunne tilbyde mulighed for kontakt, dog under de nye skærpede omstændigheder.

Vi håber på jeres tålmodighed i det vi kun kan tilbyde et begrænset antal besøg om dagen. Dette er for at sikre at de gældende retningslinjer overholdes og vi sammen passer på hinanden.

Med venlig hilsen

Ledelsen i PlejeGribskov

Gribskov Rehabilitering er målrettet borgere med behov for rehabilitering, aflastningsophold samt borgere i terminale forløb. Der er 41 midlertidige pladser, herunder også 2 akutpladser, som praktiserende læge kan råde over.          

 

 

Links til undersider