Start- og afslutningssamtale

Startsamtale

I løbet af de første par dage bliver der afholdt en startsamtale med dig og din kontaktperson. På mødet drøftes bl.a. plan for dit ophold, og vi taler om gensidige forventninger. Til denne samtale indhenter vi også helbredsmæssige oplysninger om dig, som har relevans for dit forløb. Er du på genoptræningsophold, vil der også være en terapeut tilstede ved samtalen. I samarbejde med dig sætter vi mål for opholdet, og der bliver lagt en genoptræningsplan.

Samtalen er derfor vigtig at få holdt i starten af dit forløb. Hvis det er ønsket og nødvendigt for forløbet inviteres din familie med til samtalen. 

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som er ansat i plejen. Kontaktpersonen er den, som har størst kendskab til dig, dit forløb, dine ressourcer, behov og ønsker. Det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen, som hjælper dig med pleje i dagligdagen.

Afslutningssamtale

Når du udskrives, vil du blive tilbudt en afslutningssamtale. Formålet med denne samtale er at afklare om dine forventninger til opholdet er blevet indfriet, samt din generelle oplevelse af opholdet.

På udskrivningsdagen skal stuen forlades kl. 11:00 og du er selv ansvarlig for at tømme stuen evt. i samarbejde med dine familie/venner. 

Du er velkommen til at blive og spise frokost, hvis du ønsker det.