Hjemmesygepleje

PlejeGribskov´s hjemmesygepleje op startede 1. maj 2018

Vi arbejder sundhedsfremmende og rehabiliterende, hvor vi støtter borgerne i at blive medansvarlige for eget liv med udgangspunkt i deres egne ressourcer og behov.

Vores teams er sammensatte af sygeplejersker og social -og sundhedsassistenter, og der er et tæt tværfagligt samarbejde med eks. egen læge, visitationen, klinisk diætist, samt fysio- og ergoterapeuterne.

Har du spørgsmål til os er du meget velkommen til, at tage kontakt på 7249 8550 eller pleje@gribskov.dk.