Diætist i PlejeGribskov

Diætisten i PlejeGribskov har en central rolle , idet mad og måltider er en vigtig del af hverdagen for beboerne på plejecentrene og center for midlertidigt ophold.

Diætisten er det forbindende led mellem beboeren og køkkenet Mad & Måltider. Diætisten er dagligt rundt i huset, for at tale med beboere og plejepersonale samt holder øje med beboernes vægtudvikling, ernæringsstatus med videre. Ved eventuelle problemstillinger sørger diætisten for at oprette diverse handleplaner og tage kontakt til ergoterapeuten, hvis der viser sig tygge- og/eller synkebesvær, så kostformen kan tilrettes i køkkenet.

4 gange årligt afholder diætisten et Måltidsgruppemøde på hvert center med deltagelse af beboere, familie & venner, personale fra hver afdeling med særlig interesse i madkulturen, repræsentanter for Mad & Måltider og diætisten. Her tales om ”Det gode Måltid” og beboernes medinddragelse i borddækning, menuvalg, måltidsservering, arrangementer, ris og ros. ”Det gode Måltid” vægtes højt i PlejeGribskov, da det bidrager til øget livskvalitet og trivsel hos beboerne.