Organisationsdiagram over PlejeGribskov

Organisationsdiagrammet illustrerer øverst vandret virksomhedslederen, dernæst lodret de 5 centre og nederst vandret de grupper, som arbejder på tværs af alle centrene.

Organisationsdiagram

Beskrivelse af organisationen


Helsingegården og Trongården er plejecentre, hvor borgere bor i eget hjem.
Toftebo er et center for midlertidigt- og genoptræningsophold efter udskrivelse fra sygehus. Toftebo varetager Akutfunktionen, hvor sygeplejersker hjælper henviste patienter med akut opstået sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling.
Hjemmesygeplejen er de udekørende medarbejdere, som hjælper borgere ude i eget hjem, som ikke har mulighed for, at komme til sygeklinikken og de varetager kun sygeplejefaglige opgaver.  
MadogMåltid leverer mad til borgere på alle centre og har deres centralkøkken på Helsingegården.
Intern service er serviceafdelingen og ordner alle praktiske ting så som vedligeholdelse af nødkaldeanlæg, brandanlæg og biler, og derudover står de for rengøring på alle centre.