Organisationsdiagram over PlejeGribskov

Organisationsdiagrammet illustrerer øverst vandret virksomhedslederen, dernæst lodret de 5 centre og nederst vandret de grupper, som arbejder på tværs af alle centrene.

PlejeGribskovs organisationsdiagram 2020

Beskrivelse af organisationen

Øverst vandret Charlotte Milton Nielsen, som er virksomhedsleder.
Fra venstre side lodret Helsingegården med Centerlederne Heidi Mørck Fischer og Heidi Schwaner Christiansen og Faglig koordinator Rikke Petersen og Trongården med Centerleder Bettina Bach Offendal og Faglig koordinator Anna Kreiner. Helsingegården og Trongården er plejecentre, hvor borgere bor i eget hjem.

MadogMåltid med Centerleder Heide Løjmann Jørgensen og Faglig koordinator Lena Ystrøm Køngerskov. MadogMåltid leverer mad til borgerne på alle centre og har deres centralkøkken på Helsingegården.
Intern service med Centerleder Heide Løjmann Jørgensen og Faglig koordinator Tanja Gram Runefelt. Intern service er serviceafdelingen, som står for drift og vedligeholdelse på Centrene og praktiske ting så som vedligeholdelse af nødkaldeanlæg, brandanlæg og biler, og derudover står de for rengøring på alle centre.
Toftebo er center for midlertidigt- og genoptræningsophold med Centerleder Camilla Köcher Strøyberg og Teamleder Necla Korkmaz. 

Vandret over de 5 centre beskrives de funktioner, som arbejder på tværs af organisationen. Her findes Træningen, sygeplejefagligleder, administrationen og diætisten.