Vision Mission Værdier

PlejeGribskov er en del af Gribskovs Kommune, og arbejder derfor helt overordnet efter kommunens koncernstrategi.

Klik her for link til kommunens Koncernstrategi 

For at gøre strategiarbejdet mere nært besluttede PlejeGribskov i 2014 at udarbejde en egen vision, mission og værdier for virksomheden. I 2018, blev strategien for PlejeGribskov opdateret til nedenstående:

Mission


PlejeGribskov leverer sammenhængende løsninger og service indenfor pleje- og rehabiliteringsområdet, som understøtter øget livskvalitet og sundhed til borgerne.


Vision


PlejeGribskov – hvor liv leves og styrkes


Værdier

PlejeGribskov logo med værdier

Strategiarbejdet


Strategiarbejdet i PlejeGribskov bygger på vores årsmøder - Årsmøderne er en medarbejderworkshops som afholdes i september måned, hvor medarbejderne gennem forskellige processer, fortæller om, hvordan de mener at PlejeGribskov kan udvikles, til at blive endnu bedre både for borgerne og for medarbejderne.
Efter årsmødet mødes ledelsen til strategidage i november, hvor de ud fra medarbejdernes inputs beslutter næste års fokusområder og strategiarbejde.